Các huy hiệu đã được trao cho AnPhatGroup

 1. 10
  Đã trao: 28 Tháng Bốn 2020

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết. Tôi hy vọng điều này đã lấy của bạn hơn một ngày!

 2. 5
  Đã trao: 31 Tháng Ba 2020

  Giữ quay trở lại

  Đã gửi 30 thông điệp. Bạn phải thích nó ở đây!

 3. 1
  Đã trao: 23 Tháng Ba 2020

  Thông điệp đầu tiên

  Đăng một thông điệp ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.